Ärende nr AGM 27/15                                                                                              2015-12-18

Motpart: Tomp Beer Wine & Spirits AB

Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) genom en anmälan uppmärksammats på marknadsföring av Fattoria dei Barbi’s Brunello di Montalcino. Marknadsföringen har enligt anmälaren skett på webbplatsen Facebook. I annonsen återges bild på skärbräda, slev, vitlökar, gryta med lock, skål, två tomma vinglas samt bänk.

Motpartens yttrande

Bolaget har uppgivit att den påtalade marknadsföringen har avbrutits.

Skälen för beslutet

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

  • varan eller råvaror som ingår i varan,
  • enstaka förpackningar eller,
  • varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

I annonsen återges bild på skärbräda, slev, vitlökar, gryta med lock, skål, två tomma vinglas samt bänk. Annonsen strider därigenom mot 7 kap. 5 § alkohollagen eftersom att den avbildar annat än vad som är tillåtet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman