Ärende nr AGM 6/19                                                                                                2019-07-01

 

Motpart: Purity Vodka AB

Saken: Alkoholreklam i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Purity Vodka. Marknadsföringen har, enligt vad som uppgetts för AGM, skett genom ett inlägg på Instagram från kontot Purity Vodka Sverige. I inlägget anges ”Nu till helgen ska man dricka det bästa! Köp därför Purity Vodka… …Måste provas. Populär också som gå-bort-present eller födelsedagspresent”.

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

I inlägget anges ”Nu till helgen ska man dricka det bästa! Köp därför Purity Vodka… …Måste provas. Populär också som gå-bort-present eller födelsedagspresent”.

Rena uppmaningar att dricka alkohol är olämpliga i alkoholreklam samt dessutom oförenliga med kravet på särskild måttfullhet. Det är heller inte tillåtet att uppmana till köp på det sätt som sker eller att uppmana till att ge bort alkoholdryck som present.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman