Ärende nr AGM 18/19                                                                                                2019-09-27

 

Motpart: AB Nigab

Saken: Alkoholreklam i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Aperol. Marknadsföringen har skett genom inlägg på Instagram från kontot Aperolspritzsverige. En närmare beskrivning av respektive inlägg görs under skälen för beslutet.

Motpartens yttrande

Motparten har omedelbart avbrutit den påtalade marknadsföringen och kommer att vidta kraftfulla åtgärder för att förhindra att liknande inlägg publiceras.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Inlägg 1

Inlägget återger en bild på vacker naturmiljö med berg och vatten samt ett dukat bord på vad so förefaller vara en terrass. I texten anges Allt man behöver: bra väder, fin utsikt och varsin Aperol Spritz.

Bilden förmedlar en njutningsfull situation och i texten anges att det med att det man behöver för att uppnå den njutningsfulla stämningen är bra väder, fin utsikt och alkoholkonsumtion.

Det är en flagrant överträdelse av kravet på särskild måttfullhet genom att i alkoholreklam koppla samman alkoholkonsumtion med njutning på sätt som sker i inlägget.

Inlägg 2

Inlägget återger en bild på en flaska Aperol, apelsinskivor (tillbehör i Aperoldrink) samt ett glas Aperol tillsammans med föremål som bland annat används vid kontorsarbete (dator, post-it lappar, pennor m.m.). I text anges Blir det en orange AW ikväll?”.

Vid en sammantagen bedömning av bilden och texten görs en alltför tydlig koppling mellan alkoholkonsumtion och arbete, en koppling som enligt Rekommendationen inte ska förekomma. Inlägget strider därför mot kravet på särskild måttfullhet

Inlägg 3

Inlägget återger en bild av en husfasad med ett utseende som närmast för tankarna till utlandet. I texten anges ”Vart du än i världen vänder, ha ett glas Aperol Spritz i dina händer”.

Inlägget förmedlar budskapet att alkoholkonsumtion närmast är en nödvändighet (du ska ha ett glas Aperol i händerna) oavsett vistelseort.

Att i alkoholreklam göra den typen av konsumtionsuppmaning är en allvarlig överträdelse av kravet på särskild måttfullhet.

Inlägg 4

Inlägget återger en bild av en korg på stranden tillsammans med en flaska Aperol. I texten anges ”Det blir en dag på stranden”.

Inlägget förmedlar budskapet att en dag på stranden ska förenas med konsumtionen av alkoholdryck/konsumtionen av en flaska Aperol.

Inlägget strider mot kravet på särskild måttfullhet dels genom den tydliga konsumtionsuppmaningen men även genom den gjorda kopplingen mellan en dag på stranden och alkoholkonsumtion.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman