Branschen tar i med hårdhandskarna och fäller en vinklubb och två importörer för brott mot alkohollagen och/eller brott mot marknadsföringslagen. De dömda bolagen är Dagens Industris vinklubb som drivs av Antipodes Wine, The Wineagency och Primewine AB. De båda sistnämnda bolagen har redan vidtagit åtgärder för att inte i framtiden behöva bryta mot lagen och branschens egna rekommendationer.

– När det gäller Antipodes Wine står vi en bit ifrån varandra, men det är glädjande att se att ett medieföretag inser att de har ett ansvar för marknadsföringen som de för under sitt namn konstaterar AGM Mattias Grundström. Branschens rekommendationer, alkohollagen och marknadsföringslagen gäller alla som verkar på den svenska marknaden.

AGM fäller vinklubben för flera olika överträdelser eftersom vinklubben varit marknadsförd i flera olika omgångar.  Det handlar både om brott mot 7 kapitlet 5 § i alkohollagen, samt om brott mot god marknadsföringssed genom att marknadsföringen varit vilseledande och att den inte följer kravet på särskild måttfullhet.

När det gäller fällningarna mot de två importörerna, Primewine AB och The Wineagency har dessa redan vidtagit de önskvärda åtgärderna. De fälls ändå för att de marknadsfört produkter på ett sätt som strider mot god affärssed. I två fall handlar det om brott mot alkohollagens bildpubliceringsregler, och i det tredje om vilseledande marknadsföring enligt marknadsföringslagen.

The Wineagency fälls för sin reklam angående vinerna Oveja Negra och Periquita. I båda fallen har annonser i tidskrifter utformats så att det på bilderna finns mer än vad som är tillåtet enligt alkohollagen; dvs bilder på produkten.  Jord, träd, blommor m m tillåts inte enligt alkohollagens 7 kapitel 5§.

Primewine AB fälls för att man enligt marknadsföringslagens 10 § vilseleder konsumenterna genom att på webbplatsen felaktigt säga att rosévinet Somezin är Sveriges mest sålda bag-in-box.

Besluten går att läsa i sin helhet på AGM:s hemsida www.alkoholgranskningsmannen.se

För kontakt och ev ytterligare information var vänlig ring:
AGM Mattias Grundström 0708 20 70 40
eller mejla agm@alkoholgranskningsmannen.se

 

AGM bevakar hur företag informerar om och marknadsför alkoholhaltiga drycker. Vem som helst kan anmäla en reklam till AGM, som självständigt utreder, prövar och fattar beslut i ärendet. Bakom AGM står Sveriges Bryggerier, branschorganisation för svenska ölbryggerier och cider-, läsk och vattentillverkare, samt Sprit & Vinleverantörsföreningen, branschorganisation för importörer och/eller tillverkare av sprit och vin.