Ärende nr AGM 10/17                                                                                              2017-03-17

 

Motpart: Kämpinge Trading AB  

Saken: Alkoholreklambild i sociala medier

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Fragolino by Carolina Gynning. Marknadsföringen har skett genom ett sponsrat inlägg på Instagram. I annonsen återges, utöver flaska (enstaka förpackning) samt glas med drycken i (varan), även bild på ljusstakar med ljus (varav ett tänt), tallriksunderlägg, bordsskiva, glasskål med efterrätt (mascarpone, hallon samt maräng) m.m.

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

  • varan eller råvaror som ingår i varan,
  • enstaka förpackningar eller,
  • varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. I den nu påtalade marknadsföringen så återges, utöver flaska (enstaka förpackning) samt glas med drycken i (varan), även bild på ljusstakar med ljus (varav ett tänt), tallriksunderlägg, bordsskiva, glasskål med efterrätt m.m.

Varan samt förpackningen är de enda föremål som omfattas av vad som är tillåtet enligt lagtexten. Resterande föremål omfattas däremot inte och annonsen strider således mot 7 kap. 5 § alkohollagen eftersom den återger bild på annat än vad som är tillåtet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman