Ärende nr AGM 10/19                                                                                              2019-04-01

 

Motpart: Drink Operations AB

Saken: Marknadsföring i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Drops. Marknadsföringen har skett på Instagram, kontot @dropsspirits, i två olika inlägg. I det ena inlägget har återgivits bild på person som häller alkoholdryck i munnen på en kvinna. I det andra inlägget återges bild på en delvis avklädd man och en lättklädd kvinna tillsammans med två flaskor. Personernas kroppsspråk, deras placering i förhållande till varandra samt deras klädsel ger att bilden en ”sexuell karaktär”.

Kontot @dropsspirits har en länk till ”produktsidan” på Systembolagets webbplats.

Motpartens yttrande

Drink Operations AB beklagar det inträffade och har omedelbart justerat den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ, den får inte utformas så att den t.ex. förskönar alkoholkonsumtion.

 

De bilder som används i respektive inlägg förmedlar en starkt förskönande bild av alkoholkonsumtion. Utformningen av bilderna är helt oförenlig med de krav som näringslivet ställer vid marknadsföring av alkoholdrycker. Den påtalade marknadsföringen strider även mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman