Ärende nr AGM 11/11                                                                                              2012-03-04

Motpart: Bibendum AB

Saken: Reklambild i tidskrift vid marknadsföring av vin  

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Rocca di Montemassi. Marknadsföringen har skett genom en tidningsannons där annonsen återgivit två förpackningar (flaska och bag-in-box) samt som bakgrund återgivit del av dekoren från boxen ifråga (vingård, människa, himmel m.m.). Genom annonsens storlek har förpackningen återgivits förstorad.

Motpartens yttrande
Bolaget medger att annonsen kan anses otillbörlig samt uppger att den påtalade marknadsföringen ska upphöra. Bolaget påpekar dock att något annat motiv än förpackningen egentligen inte har visats i bild.

Skälen för bedömningen
Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande uttalat att förutom själva bildinnehållet måste även beaktas sådana faktorer som bildens storlek, layout, färgsättning samt relation till annonsinnehållet i övrigt. Marknadsdomstolen ansåg att det för en saklig presentation av varan och dess förpackning inte funnits anledning att avbilda en kraftigt uppförstorad förpackning. Den då påtalade reklambilden ansågs därigenom påträngande och i strid med kravet på särskild måttfullhet.

Den nu påtalade bilden återger en kraftigt förstorad (del av) förpackning. Mot bakgrund av hur Marknadsdomstolen tidigare bedömt en liknande annons anser AGM att den nu påtalade annonsen genom sin utformning (kraftigt uppförstorad förpackning) varit ägnad att väcka särskild uppmärksamhet och att den därigenom inte varit förenlig med kravet på särskild måttfullhet. Marknadsföringen strider därför mot god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman