Ärende nr AGM 21/19                                                                                              2019-10-21

 

Motpart: Wine Affair Scandinavia AB

Saken: Omdömen i alkoholreklam

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Guigal Côtes du Rhône Rouge respektive -Blanc. Marknadsföringen har skett genom tidningsannons införd i Svenska Dagbladet. I annonsen anges fem stycken omdömen/betyg, tre för det röda vinet och två för det vita. Beträffande det röda vinet (av årgång 2016) så är ett av omdömena från 2 november 2018. Vidare anges i annonsen att det röda vinet lagrats i tre år.

Motpartens yttrande

Motparten uppger att årgången av den röda Côtes du Rhône nyligen har ändrats till 2016. Motparten ska omgående korrigera omdömen/betyg i annonsen och säkerställa att de är för rätt årgång.

Skälen för beslutet

Användning av omdömen i annonser är tillåtet då det för många potentiella köpare utgör värdefull konsumentupplysning. Enligt Rekommendationen krävs bl.a. att sådana omdömen är aktuella dvs. att de t.ex. avser rätt årgång.

Motparten har medgett att ett omdöme som avsåg en tidigare årgång funnits med i den aktuella tidningsannonsen. Omdömet ifråga har därmed inte följt kraven i Rekommendationen och den påtalade marknadsföringen strider således mot god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman