Ärende nr AGM 26/19                                                                                              2020-01-08

 

Motpart: Selected Malts

Saken: Alkoholreklam i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Zippin. Marknadsföringen har skett genom inlägg på Instagram från kontot selectedmalts. I inlägget anges ”Kändes årets julklapp 2019 lika självklar för er?” tillsammans med en bild som återger vad som utsetts till årets julklapp (mobillåda) i vilken finns placerad en flaska whisky av märket Zippin.

Motpartens yttrande

Motparten har omedelbart avbrutit den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Det påtalade inlägget kan uppfattas på flera sätt varav ett är att årets julklapp är, eller istället bör vara, en flaska whisky. Enligt tidigare avgöranden från AGM är det inte förenligt med måttfullhetskravet att uppmana konsumenter att ge bort alkoholdryck som julklapp, som present på fars dag eller liknande eftersom det i praktiken utgör eller kan likställas med en otillåten konsumtionsuppmaning.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman