Ärende nr AGM 27/19                                                                                              2020-01-12

 

Motpart: Bergslagens Destilleri

Saken: Alkoholreklam i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker av märket Bergslagen. Marknadsföringen har skett genom inlägg på Instagram från kontot bergslagensdestilleri. I inlägget anges ”ÅRETS JULKLAPP En flaska sprit från Bergslagen. Finns på Systembolaget /Hälsningar Tomten” tillsammans med en bild som återger en inslagen flaska med texten Bergslagens Destilleri

Motpartens yttrande

Motparten har omedelbart avbrutit den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

I annonsen rekommenderas en flaska sprit från Bergslagen. För att det ska röra sig om marknadsföring av alkoholdryck enligt Rekommendationen krävs att det rör sig om marknadsföring av enskilda identifierbara produkter.

I förevarande fall konstaterar AGM att det finns flera produkter som marknadsförs på Systembolaget under märket Bergslagen. Ordet Bergslagen uppfattas i förevarande fall som en hänvisning till de produkter som säljs på Systembolaget under detta märke. Det rör sig därmed om enskilda och identifierbara produkter (samtliga produkter som marknadsförs under detta märke). Annonsen utgör således marknadsföring av alkoholdryck.

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Det påtalade inlägget är ägnat att uppfattas som att en (valfri) flaska sprit av märket Bergslagen är en bra julklapp. Enligt tidigare avgöranden från AGM är det inte förenligt med måttfullhetskravet att uppmana konsumenter att ge bort alkoholdryck som julklapp, som present på fars dag eller liknande eftersom det i praktiken utgör eller kan likställas med en otillåten konsumtionsuppmaning.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman