Ärende nr AGM 29/17                                                                                              2017-11-30

 

Motpart: Hernö Gin AB

Saken: Annonsering i sociala medier

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Hernö Gin. Marknadsföringen har skett genom ett genom ett sponsrat inlägg på Facebook. I inlägget marknadsförs alkoholdrycken med texten ”Lagom till advent och julens högtider når hela Sverige Hernö Gin direkt på hyllan på alla Systembolag”.

Motpartens yttrande

Hernö Gin AB beklagar det inträffade och har omedelbart justerat den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet.

Måttfullhetskravet syftar enligt Marknadsdomstolen bland annat till att säkerställa att marknadsföringen inte medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och inte heller bidrar till en positiv inställning till bruket av dessa varor. Samtidigt måste konsumenter få relevant produktinformation. Det har i avsnitt 4.3 i Rekommendationen förtydligats med att reklamtext ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten.

Det är saklig information att upplysa konsumenterna om att en viss produkt numera finns i alla Systembolagets butiker och att produkten således i vissa fall inte längre behöver förbeställas. Samtidigt måste kommunikationen utformas så att den följer måttfullhetskravet.

I den nu påtalade annonsen görs, utöver upplysningen att produkten finns i alla butiker, även en anknytning till advents- och julfirande. Anknytningen är inte sakligt motiverad utan antyder att detta firande hör ihop med alkoholkonsumtion. Formuleringen Lagom till advent och julens högtider når hela Sverige Hernö Gin direkt på hyllan på alla Systembolag strider därför mot kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman