Ärende nr AGM 3/22                                                                                               2022-03-01

 

Motpart: Winepartners Nordic AB

Saken: Reklamtext i direktreklam

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Castelmondo Rosato Spumante Extra Dry i direktreklam genom ett e-postutskick. I den påtalade reklamen återges texten ”Love is in the air! Fira kärleken med romantiska bubblor”.

Motpartens yttrande

Motparten har beklagat det inträffade.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Den nu påtalade texten är osaklig och uppmanar konsumenten att fira alla hjärtans dag genom alkoholkonsumtion – något som inte är förenligt med kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen, genom sin utformning, strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman