Ärende nr AGM 3/23                                                                                                2023-02-22

 

Motpart: BUSAB Sverige AB

Saken: Näringspåstående i alkoholreklam

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker av varumärket KUBIK Hard Seltzer på bolagets webbplats. På webbplatsen anges att produkten per 100 ml har ”mindre än ett gram socker” samt ”endast 32 kalorier”.

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

EU:s förordning (2006/1924) om närings- och hälsopåståenden m.m. reglerar användningen av närings- och hälsopåståenden i livsmedelsreklam.

Ett näringspåstående definieras i art 4 (b) (ii) som ”varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av de näringsämnen eller andra ämnen det innehåller i mindre eller större omfattning”.

Ett exempel på näringspåstående enligt nyss nämnda förordning är ”låg sockerhalt”.

I artikel 4 (3) anges att de enda näringspåståenden som är godkända för dryck som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol är påståenden om låga alkoholhalter eller minskad alkoholhalt eller energihalt (och som uppfyller Förordningens krav).

Det är, enligt EU, alltså förbjudet att i alkoholreklam använda påståenden som låg sockerhalt, minskat socker, lägre sockerhalt eller andra påståenden med motsvarande innebörd.

AGM har förståelse för en vilja att kommunicera en låg/lägre sockerhalt. Det torde också vara rimligt att konsumenten har ett intresse av information som gör att denne kan välja bort produkter med en hög/högre sockerhalt. Förbudet, såvitt avser alkoholdrycker, motiveras dock av att EU inte önskar att alkoholdrycker framställs som mer nyttiga/mindre skadliga på grund av mängden socker då EU anser att det är alkoholen som är den primära faran för folkhälsan.

Det sagda innebär alltså att det inte är tillåtet att marknadsföra alkoholdrycker med påståenden om låg/lägre sockerhalt. I den påtalade marknadsföringen anges ”Mindre än ett gram socker” vilket således strider mot EU:s förordning (2006/1924) om närings- och hälsopåståenden m.m. då det är ett otillåtet näringspåstående.

Vad avser uppgiften om att de marknadsförda produkterna har ”endast 32 kalorier” så utgör även det ett näringspåstående. Sådana påståenden får göras för alkoholdrycker om förutsättningarna för påståendet är uppfyllda. ”Endast 32 kalorier” uppfattas närmast som lågt energiinnehåll. Påståenden om att ett livsmedel har ett lågt energiinnehåll för göras för livsmedel i flytande form endast om energiinnehållet inte överstiger 20 kcal/100 ml. I förevarande fall är det alltså tillåtet att marknadsföra produkten med ”endast 32 kalorier” då det är ett otillåtet näringspåstående.

Då den påtalade marknadsföringen inte varit förening med EU:s förordning (2006/1924) om närings- och hälsopåståenden så strider den därigenom mot god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman