Ärende nr AGM 5/20                                                                                                2020-06-24

 

Motpart: Swedish Tonic AB

Saken: Alkoholreklam i podcast

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Swedish Tonic. Marknadsföringen har skett i podcasten Alex & Sigge avsnitt 420. I podcasten pratar värdarna bland annat om Swedish Tonic inklusive alkoholhalt 38 %, artikelnummer på Systembolaget samt pris. I samband med det uttrycks bland annat att ”man bli poppis som värd”, ”när man tar ut snapsen på bordet på midsommar är det jävligt kul att höra gruppen hurra” samt att ”höra dem bli på gott humör av en ny smak, en snaps med gin och tonic-smak”.

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade och har vidare vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande upprepas. Det har skett en sammanblandning då avsikten var att istället promota en alkoholfri produkt som har större distribution hos Systembolaget.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

I podcasten pratar värdarna bland annat om Swedish Tonic inklusive alkoholhalt 38 %, artikelnummer på Systembolaget samt pris. I samband med det uttrycks bland annat att ”man bli poppis som värd”, ”när man tar ut snapsen på bordet på midsommar är det jävligt kul att höra gruppen hurra” samt att ”höra dem bli på gott humör av en ny smak, en snaps med gin och tonic-smak”.

Beskrivningen ifråga ger en glorifierande bild av alkoholkonsumtion på ett sätt som är helt oförenligt med kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman