Ärende nr AGM 7/18                                                                                                2018-08-31

 

Motpart: Johan Lidby Vinhandel AB

Saken: Skyddad geografisk ursprungsbeteckning

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av alkoholdrycken Bourgogne Chardonnay. Marknadsföringen har skett genom ett e-postutskick från Kokaihop.se. I den påtalade annonsen anges En Bourgogne för Chablis-älskaren. Chablis, som är ett mindre distrikt i den större regionen Bourgogne, är en skyddad geografisk ursprungsbeteckning.

Motpartens yttrande

Johan Lidby Vinhandel AB beklagar det inträffade, den påtalade marknadsföringen ska inte upprepas.

Skälen för beslutet

I den påtalade annonsen anges En Bourgogne för Chablis-älskaren. Chablis, som är ett mindre distrikt i den större regionen Bourgogne, är en skyddad geografisk ursprungsbeteckning. Av punkten 3.4 i Rekommendationen framgår att geografiska ursprungsbeteckningar alltid ska förbehållas originalvarorna.

Genom att använda den skyddade geografiska ursprungsbeteckningen Chablis på sätt som skett strider marknadsföringen mot Rekommendationen och därmed mot god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman