Ärende nr AGM 9/22                                                                                                2022-06-15

 

Motpart: Winepartners Nordic AB

Saken: Kombinationserbjudande

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen delvis strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Essence Organic Rosé Produkten marknadsförs med erbjudandet om att ”När du köper denna box får du en snygg Essence tygväska på köpet gjord av non-woven återbrukat material”.

Väskan ifråga har samma mönster/utseende som förpackningen (boxen).

Produkten och erbjudandet har marknadsförts genom reklam bl.a. på webbplats samt genom e-postutskick. Av underlaget framgår den utformning som marknadsföringen har haft. I bild återges bild på yngre kvinna, blommor, yngre kvinna som håller i glas, yngre kvinna med handen på väska/box samt yngre kvinna med väska på axeln.

Produkten beskrivs även med texten ”The taste is the essence of what you look for in a crisp rosé, fit for the summer.”.

Motpartens yttrande

Motparten har beklagat det inträffade.

Skälen för beslutet

Kombinationserbjudandet

Marknadsföringen innebär att konsumenten får en vara på köpet vid köp av alkoholdrycken i fråga och det rör sig därför om ett kombinationserbjudande. Erbjudanden av den typ som nu är i fråga regleras av alkohollagens krav på särskild måttfullhet vars innebörd har preciserats närmare i Rekommendationen. Här anges att kombinationserbjudanden ska begränsas så att tilläggsvaran är värd maximalt 20% av huvudvarans värde (tilläggsvaran får dock inte vara värd mer än 99 kr).

Själva erbjudandet (väska på köpet) är således förenligt med Rekommendationen.

Beträffande tilläggsvarans utformning och utseende bör betonas att den normalt inte är förenlig med måttfullhetskravet då marknadsföringsåtgärden resulterar i att vanliga människor blir ”reklambärare”. Utredningen visar dock att väskan har godkänts som presentförpackning av Systembolaget. Tilläggsvaran (väskan) ska då bedömas utifrån att den är godkänd som presentförpackning vilket medför att den måste anses förenlig med måttfullhetskravet även som tilläggsvara.

Presentationen av erbjudandet

Produkten och erbjudandet har marknadsförts genom reklam bl.a. på webbplats samt genom e-postutskick. Den påtalade reklamen inte är förenlig med måttfullhetskravet såvitt avser bild på yngre kvinna, blommor, yngre kvinna som håller i glas, yngre kvinna med handen på väska/box samt yngre kvinna med väska på axeln.

Produkten beskrivs även med texten ”The taste is the essence of what you look for in a crisp rosé, fit for the summer.”.

Beskrivningen är tvådelad, dels att smaken närmast är fulländad såvitt avser en krispig rosé samt dels att produkten är redo för/passar till sommaren.

Motparten har inte visat att beskrivningen av smaken som fulländad är vederhäftig och marknadsföringen är i den delen därmed vilseledande och i strid med marknadsföringslagen. Angivandet att produkten är redo för/passar till sommaren strider mot måttfullhetskravet.

Sammanfattningsvis är alltså kombinationserbjudandet utformat i enlighet med god affärssed medan presentationen av detsamma alltså i vissa delar strider mot lag och därigenom mot god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman