Ärende nr AGM 10/22                                                                                              2022-06-15

 

Motpart: Vinhyllan AB

Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har medverkat till otillbörlig marknadsföring.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Essence Organic Rosé. Marknadsföringen har skett på webbplatsen vinhyllan.se. I annonsen återges bild på en kvinna som håller ett vinglas i handen samt del av blombukett.

Motpartens yttrande

Motparten har beklagat det inträffade.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

I annonsen återges bild på en kvinna som håller ett vinglas i handen samt del av blombukett. Med undantag av glaset med vin så förmedlar nyss nämnda föremål inte saklig information utan är inriktade på att skapa stämning och känsla. Den påtalade reklamen är därför inte förenlig med kravet på särskild måttfullhet.

 Ansvar för den påtalade marknadsföringen

Primärt ansvarig för annonsen är avsändaren, Winepartners Nordic AB. Jämlikt 23 § marknadsföringslagen ansvarar även var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen (medverkansansvar). Enligt Marknadsdomstolens praxis inkluderas här t.ex. tidningsföretag som har ett ansvar för de annonser som publiceras. Tidningsföretagets annonsgranskning är enligt Marknadsdomstolen av stor betydelse och tidningen måste därför

ta ett visst ansvar för införda annonser även om tidningen själv inte tagit aktiv del i utformningen av dessa. Medverkansansvaret för tidningsföretaget är dock begränsat till de fall det stått helt klart att annonsen var otillbörlig.

Webbplatsen vinhyllan.se och dess ägare Vinhyllan AB omfattas i allt väsentligt av motsvarande krav. Som publicist av en webbplats som vinhyllan.se där alkoholdrycker marknadsförs förväntas Vinhyllan AB ha kännedom om de regler som gäller för alkoholreklam.

Utformningen av den nu påtalade alkoholreklamen gör att det stått helt klart för Vinhyllan AB att den påtalade annonsen inte varit förenlig med kravet på särskild måttfullhet.

Vinhyllan AB har trots det låtit införa annonsen och därmed väsentligt bidragit till den otillbörliga marknadsföringen. Förutsättningarna för medverkansansvar är då uppfyllda.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman