Ärende nr AGM 12/18                                                                                              2018-11-05

 

Motpart: Sahlins Brygghus

Saken: Otillbörlig alkoholreklam

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av alkoholdrycker från Sahlins Brygghus vid en dryckesmässa i Västerås. I materialet har ingått en omarbetning av ett annat varumärke.

Motpartens yttrande

Sahlins Brygghus beklagar det inträffade och har omedelbart justerat den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

Det är inte tillåtet att i sin marknadsföring använda någon annans varumärke såvida inte ägaren till varumärket tillåtit detta. Det gäller även vid en omarbetning av varumärket ifråga. Marknadsföring som sker i strid med annan lag är inte tillåten då den bryter mot kravet på god marknadsföringssed. Då den påtalade marknadsföringen strider mot marknadsföringslagen har den inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman