Ärende nr AGM 21/23                                                                                              2023-07-07

 

Motpart: Fine Brands Sweden AB

Saken: Reklamtext

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Hotel Starlino Rosé. Marknadsföringen har skett genom e-postutskick från Vinhyllan. I den påtalade annonsen anges att ”Sommar kräva denna dryck. Du måste blanda dig en smarrig Starlino Rosé-drink för att säga ja till svensk sommar”. Därutöver anges att sommaren säkert blir bra ändå men att den blir ”extra härlig med lite Starlino Rosé hemma”.

Motpartens yttrande

Motparten har omedelbart avbrutit den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

Kravet på särskild måttfullhet m.m.

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföring som uppmanar till bruk av alkoholdryck är förbjuden.

I den aktuella annonsen anges att ”Sommar kräva denna dryck. Du måste blanda dig en smarrig Starlino Rosé-drink för att säga ja till svensk sommar”. Därutöver anges att sommaren säkert blir bra ändå men att den blir ”extra härlig med lite Starlino Rosé hemma”.

Marknadsföringen har utformats utifrån en klassisk poster från folkomröstningen 1922 och har (enligt AGM) ett humoristiskt anslag. Även med beaktande av det så uppfattas dock beskrivningen som att alkoholdrycken i fråga förhöjer sommaren samt att produkten är en omistlig del av sommarupplevelsen. Även med beaktande av ett humoristiskt anslag rör det sig om en tydlig uppmaning till konsumtion av alkoholdryck. Den påtalade annonsen strider mot Rekommendationen och mot kravet på särskild måttfullhet.

Den påtalade marknadsföringen strider mot måttfullhetskravet och därigenom mot god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman