Ärende nr AGM 26/15                                                                                              2016-01-15

Motpart: Edrington Sweden AB

Saken: Reklamtext vid marknadsföring av alkoholdryck m.m.

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdryck som skett på webbplatsen Facebook. Annonsen återger texten ”På söndag är det Fars Dag. Och vad kan väl vara en bättre gåva till pappa än en flaska The Famous Grouse? Bjud pappa på en kväll med samtal över en god whisky – det kommer garanterat att uppskattas!”.

Motpartens yttrande

Bolaget har i allt väsentligt medgivit att det skett en överträdelse och att uppgett att det omedelbart avbrutit den påtalade marknadsföringen och att den inte ska upprepas.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Måttfullhetskravet syftar enligt Marknadsdomstolen till att säkerställa att marknadsföringen inte medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och inte heller bidrar till en positiv inställning till bruket av dessa varor.

Enligt Marknadsdomstolen ska alkoholreklam vara saklig och inrikta sig mer på att informera om varan. Av avsnitt 4.3 i Rekommendationen följer att reklamtext ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten. Enligt punkten 2.6 i Konsumentverkets allmänna råd bör framställning i text vara saklig, balanserad och undvika att spela på känslor eller stämningar. Vidare bör den inriktas på att informera om varan (t.ex. ursprung, råvaror, egenskaper och användning).

Den påtalade annonsen innehåller en direkt köpuppmaning samt anger att whiskyn är en av de bästa farsdagspresenterna. Varken direkta köpuppmaningar eller uppmaningar att ge bort alkohol som present är, enligt AGM, i sig förenliga med kravet på särskild måttfullhet.

Beskrivningen av samtal mellan far/barn utgör heller inte en saklig framställning av varan eller dess egenskaper. Det rör sig istället om en romantiserande beskrivning som inte är förenlig med måttfullhetskravet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman