Ärende nr AGM 13/17: Poppels Bryggeri AB – Marknadsföring av alkoholdryck genom lotteri

Ärende nr AGM 13/17                                                                                              2017-03-03   Motpart: Poppels Bryggeri AB Saken: Marknadsföring av alkoholdryck genom lotteri Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...