Ärende nr AGM 8/12: Fondberg – Sändarangivelse, pristävling samt reklamtext och –bild

Ärende nr AGM 8/12                                                                                                2012-09-05 Motpart: Fondberg Saken: Sändarangivelse, pristävling samt reklamtext och –bild Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 10/11: Vinunic AB – Reklambild på webbplats vid marknadsföring av vin samt bristande sändarangivelse

Ärende nr AGM 10/11                                                                                              2012-06-18 Motpart: Vinunic AB Saken: Reklambild på webbplats vid marknadsföring av vin samt bristande sändarangivelse Bedömning Alkoholgranskningsmannen...

Ärende nr AGM 13/12: Galatea Spirits AB – Felaktig sändarangivelse i annons på internet

Ärende nr AGM 13/12                                                                                              2012-04-16 Motpart: Galatea Spirits AB Saken: Felaktig sändarangivelse i annons på internet   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 1/11: Reklam för vinklubb som skett med hjälp av säljfrämjande åtgärder, genom tidningsannons samt genom pop-up-annons på webbplatsen www.di.se.

Ärende nr AGM 1/11                                                                                         2011-11-07 Motparter: Dagens Industri AB Antipodes Premium Wines Ltd Saken: Reklam för vinklubb som skett med hjälp av säljfrämjande åtgärder, genom...

Ärende nr AGM 6/11: Reklam för vinet SomeZin – Rosé på webbplatsen vinportalen

Ärende nr AGM 6/11                                                                                                2011-11-03 Motpart: Primewine AB Saken: Reklam för vinet SomeZin – Rosé på webbplatsen vinportalen Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den...